www.mikronbg.com
site content..
information..
If you still have questions about your detector please contact your local distributor or dealer. You can also contact the Mikron factory direct by calling

052 607235 (Bulgaria only)

0359 899 187 160 (International)
AKA Signum 7272 MFT
Професионален, компютъризиран, високочувствителен, мултичестотен металдетектор с оригинална, патентована, без аналог, технология на пространствено-хармонична филтрация (SFT), позволяваща значително да се подобри качеството на идентификация на обектите.

    Технически характеристики:
- електронен блок позволяващ излъчване и обработване на сигнали в диапазона от 1 до 30 кГц. 
- автоматичен компенсатор на входния сигнал позволяващ да се достигне чувствителност до 65с.м на 5 коп. СССР (с търсеща сонда 10"DD/7кHz)
- 3 основни режима на търсене
- уникален алгоритъм за идентификация на плоски железни обекти (S-алгоритм)
- голям висококонтрастен дисплей 
- технология за непосредствена визуализация на обектите по време на търсене във вид на спектрално-графични образи на екрана на  LCD дисплей (128х64 точки)
- два независими канала на търсене: РВ (в реално време) и КТ (кратък тон) 
- 4 потребителски програми на търсене, с мигновен достъп
- 4 режима на звукова индикация с възможност за регулировка на тоновете и границите на звучене
- автоматичен и ръчен грунд баланс
- система за автоматична корекция на грунд баланса с регулируема скорост на донастройка
- динамичен и статичен режими на търсене.
- уникален алгоритъм за недискриминационно подтискане и индикация "горещи камъни"
- облекчена ергономична конструкция
- влагозащитен корпус на електронния блок
- възможност за бърза оперативна смяна на търсещите сонди в полеви условия, без предварителни настройки
- захранване - 6 батерии 1,5V тип АА
- време за работа с един комплект батерии - до 20 часа в зависимост от режимите на работа.
- тегло с батериите - 1,25кг.
Допълнителни търсещи сонди:
-  6"х10" - 14kHz и 19kHz
- 10,5 " - 7kHz
- 13" - 3kHz и 7kHz
- 15" - 1,5kHz и 3kHz
1100face
Професионален, компютъризиран, високочувствителен, мултичестотен металдетектор с оригинална, патентована, без аналог, технология на пространствено-хармонична филтрация (SFT), позволяваща значително да се подобри качеството на идентификация на обектите. 

    Технически характеристики:
- електронен блок позволяващ излъчване и обработване на сигнали в диапазона от 1 до 30 кГц. 
- автоматичен компенсатор на входния сигнал позволяващ да се достигне чувствителност до 45с.м на 5 коп. СССР (с търсеща сонда 10"DD/7кHz)
- 3 основни режима на търсене
- уникален алгоритъм за идентификация на плоски железни обекти (S-алгоритм)
- голям висококонтрастен дисплей 
- технология за непосредствена визуализация на обектите по време на търсене във вид на спектрално-графични образи на екрана на  LCD дисплей (128х64 точки)
- два независими канала на търсене: РВ (в реално време) и КТ (кратък тон) 
-Обработка на сигнала по 3 независими алгоритъма - MSF, SSF и ММ.
- 4 режима на звукова индикация с възможност за регулировка на тоновете и границите на звучене
- автоматичен и ръчен грунд баланс
- система за автоматична корекция на грунд баланса с регулируема скорост на донастройка
- динамичен и статичен режими на търсене.
- уникален алгоритъм за недискриминационно подтискане и индикация "горещи камъни"
- 6 степенно меню с мигновен достъп до всички главни и вторични настройки
- възможност за бърз преглед на състоянието на главаните настройки
- S-образна ергономична конструкция
- влагозащитен корпус на електронния блок
- възможност за бърза оперативна смяна на търсещите сонди в полеви условия, без предварителни настройки
- захранване - 4 батерии 1,5V тип АА
- време за работа с един комплект батерии - до 30 часа в зависимост от режимите на работа.
- тегло с батериите - 1,15кг.
Допълнителни търсещи сонди:
-  6"х10" - 14kHz и 19kHz
- 10,5 " - 7kHz
- 13" - 3kHz и 7kHz
- 15" - 1,5kHz и 3kHz
AKA Sorex Pro 7281
2200full
2200face
Допълнителни търсещи сонди
15"
6"
Enlarge
6" x 10"
10,5"
9,5" x 12,5"
AKA6
Mikron Metal detectorsmanifacturer of the most advanced and powerful metal detectorsWelcome to the Official Home of