www.mikronbg.com
Pablo Software Solutions
site content..
information..
If you still have questions about your detector please contact your local distributor or dealer. You can also contact the Mikron factory direct by calling

052 607235 (Bulgaria only)

0359 899 187 160 (International)
NRG100
NRG 100

High performance, medium priced, easy to use coin and jewelry  metal detector. More depth, more stability, more reliable!
- Microprocessor control of discrimination and auto ground balance.
- Automatic sound discrimination of metals during searching - high tone for non-ferrous metals and low tone for ferrous metals /lodestone/.
- Regime of work only for non-ferrous metals. The metal detector doesn't react to ferrous metals. This regime allows to be worked faster and effective compare to apparatuses with arrow indication and is very suitable for dirty soils.
- Manual or automatic filter for eliminating earth influence.
- Additional filter for tuning to high mineralized soils.                                            
- VCO regime for the exact localization of the found object.
- Automatic tuning to temperature changes.
- High stability of the electronic unit to electromagnetic disturbances. (transmission lines, radars, etc.)
- Setting of sound.
- Blinking red indicator for exhausted battery.
- Work frequency: 2,0 - 22kHz (depend on the coil).
- The metal detector is partly air - proofed and can be deluged into water till the end of the box. When searching single coins it can shows their situation in soil: horizontally and vertically.
- Supplying of NRG-100 is equipped with accumulator block of 12V and automatic charger for it. Charging is easy without taking out the batteries off the detector. It is also possible to be plugged in outer re-charge set.
- Time of work once charged is about 12 hours, and if using outer re-charge set - 60 hours!
- Weight of the metal detector fixed up is 1,5 kg including batteries.
- Each detector is supplied with a user's manual.
- The metal detector an be purchased with one ore more search coils. 27cm. in the set. When buying NRG-100 together with two ore more search coils you will get  headphones FOR FREE!
MAIN CHARACTERISTICS:
Coil 36cm
NRG - 100 can work with 3 types of searching coils with different dimensions - 27cm, 22x32, and 36cm. Smaller ones 27cm and 22x32cm are purposed mainly for little coins and objects, but 36cm used for finding bigger objects in deeper depth and the bigger one.
NRG-100 Технические характеристики: -Микропроцесорное управление дискриминацией и автоматическим балансом грунта..
- Автоматический и ручной баланс на грунт.
- Высокий тон для цветных металлов, низкий тон для черного металла.
- Функция IRON MASK
- PinPoint (VCO) режим для точной локализации обнаруженного объекта.
- Автоматическая отстройка на изменения температуры.
- Регулирование уровня дискриминации различных металлов.
- Настройка на почву в зависимости от степени минерализации.
- Регулировка громкости.
- Установка порога звука.
- Повышенная устойчивость металлоискателя к электромагнитным помехам.
- Красный индикатор разрядки аккумулятора.
- Рабочая частота: 2,0- 22кHz
- Поисковая катушка 27см. DD
- Вес металлоискателя - 1,5кг. с аккумулятором
- Автоматическое зарядное устройство.
- Аккумулятор -12V / 2800mAh
- Время работы - 20 часов с пальчиковыми батарейками и 25 часов с аккумуляторами 12В 2800mAh.
- Дополнительная катушка 36см. DD

-

information..
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Микропроцесорно управление на дискриминацията и автоматичния земен баланс.
- Възможност за избор между автоматичен и ръчен баланс към условията на почвата.
- Ръчен земен баланс може да бъде избран по желание на оператора за фиксирна настройка към точно определена почва. Подходящ е за нормални почви с по-ниска минерализация.
- Автоматично звуково различаване на металите по време на търсене – висок тон за цветни метали, нисък тон за черни (магнитни).
- Допълнителен режим на работа само за цветни (благородни) метали (IRON MASK). Този режим позволява да се работи бързо и ефективно в замърсени местности с железни отпадъци.
- Режим VCO  за точно локализиране на засечения обект.
- Автоматична настройка спрямо температурните изменения.
- Регулиране степента на дискриминация на различните метали.
- Настройка на уреда към почвата в зависимост от степента на минерализация.
- Регулиране силата на звука.
- Настройка прага на звука.
- Повишена стабилност на електронния блок при електромагнитни смущения  ( далекопроводи, радари и др.)
- Мигащ червен индикатор за изтощен акумулатор.
- Работна честота: 2,0 - 22 кHz ( в зависимост от честотата на антената).
- Апаратът е комплектован със 27см. сонда
- Металдетекторът е частично херметизиран и можe да се потапя във вода до кутията. Когато се търсят единични монети, той показва положението им в земята: хоризонтално или вертикално .
Захранването на NRG-100 е с 8бр. АА алкални батерии или акумулаторен блок 12V / 2800mAh. В комплекта на апарата има автоматично зарядно устройство за него. Зареждането става без да се демонтират акумулаторните батерии от апарата. Възможно е да се включи и външен захранващ блок (ВЗБ), който се носи на кръста или в чанта, също е акумулаторен и се зарежда от зарядното устройство.
Времето за работа с едно зареждане е около 25 часа с батерии 2800mAh, 20часа с алкални батерии, а с ВЗБ – 60 часа!
Тегло на апарата в сглобен вид – 1,5 кг. с батериите.
Към всеки детектор има подробна инструкция за работа с него.
NRG-100  може да работи с търсещи сонди: 27см. и 36см.Търсеща сонда 27см. е предназначена предимно за единични монети и дребни предмети, а 36см. се използва откриване на по-големи предмeти на по-голяма дълбочина.
NRG100panel
Switch NRG
Mikron Metal detectorsmanifacturer of the most advanced and powerful metal detectorsWelcome to the Official Home of
Полеви тест от Imperio
PDF (Bulgarian)
a href="http://imperio.dir.bg/_files/3809764.pdf" target="_blank">
Ръководство
PDF (Bulgarian)
a href="http://imperio.dir.bg/_files/3809764.pdf" target="_blank">
User's manual
PDF (English)
Price