www.mikronbg.com
Pablo Software Solutions
site content..
information..
If you still have questions about your detector please contact your local distributor or dealer. You can also contact the Mikron factory direct by calling

052 607235 (Bulgaria only)

0359 899 187 160 (International)
NRG110
NRG 110
High sensitivity to small gold nuggets, gold rings, earrings and other metal objects with low conductivity
- Microprocessor control of discrimination and auto ground balance.
- Automatic sound discrimination of metals during searching - high tone for non-ferrous metals and low tone for ferrous metals /lodestone/.
- Regime of work only for non-ferrous metals. The metal detector doesn't react to ferrous metals. This regime allows to be worked faster and effective compare to apparatuses with arrow indication and is very suitable for dirty soils.
- Manual or automatic ground balance.
- Additional filter for tuning to high mineralized soils.                                            
- VCO mode for the exact localization of the found object.
- Automatic tuning to temperature changes.
- High stability of the electronic unit to electromagnetic disturbances. (ttransmission lines, radars, etc.)
- Volume control.
- Blinking red indicator for discharged batteries.
- Operating frequency - 22 kHz
- The metal detector is partly air - proofed and can be deluged into water till the end of the box. When searching single coins it can shows their situation in soil: horizontally and vertically.
- Supplying of NRG-110 is made with accumulator block of 12V automatic charger for it. Charging is easy without taking out the batteries off the detector. It is also possible to be plugged in outer re-charge set.
- Time of work once charged is about 12 hours, and if using outer re-charge set - 60 hours!
- Weight of the metal detector fixed up is 1,6 kg including batteries.
- Each detector is supplied with a user's manual.
- The metal detector an be purchased with one ore more search coils. 27cm. in the set. When buying NRG-110 together with two ore more search coils you will get  headphones FOR FREE!
MAIN CHARACTERISTICS:
22 kHz
Price
Coil 36cm
NRG - 110 can work with 2 types of searching coils with different dimensions - 27cm. and 36cm. Smaller 27cm is purposed mainly for little coins and objects, but 36cm used for finding bigger objects in deeper depth and the bigger one.
NRG-110 Технические характеристики: -Микропроцесорное управление дискриминацией и автоматическим балансом грунта..
- Автоматический и ручной баланс на грунт.
- Високий тон для цветниых металлов, низкий тон для черного металла.
- Функция IRON MASK
- PinPoint (VCO) режим для точной локализации обнаруженного объекта.
- Автоматическая отстройка на изменения температуры.
- Регулирование уровня дискриминации различных металлов.
- Настройка на почву в зависимости от степени минерализации.
- Регулировка громкости.
- Установка порога звука.
- Повишенная устойчивость металлоискателя к електромагнитным помехам.
- Красный индикатор разрядки аккумулятора.
- Рабочая частота – 22 кHz
- Поисковая катушка 27см. DD
- Вес металлоискателя - 1,5кг. с аккумулятора
- Автоматическое зарядное устройство.
- Аккумулятор - 12V / 2800mAh
-Время работы - 20 часов с пальчиковыми батарейками и 25 часов с аккумуляторами 12V 2800mAh.
- Дополнительная катушка 36см. DD

-

information..
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Микропроцесорно управление на дискриминацията и автоматичния земен баланс.
- Възможност за избор между автоматичен и ръчен баланс към условията на почвата.
- Ръчен земен баланс може да бъде избран по желание на оператора за фиксирна настройка към точно определена почва. Подходящ е за търсене в замърсени терени с железни отпадъци, а също и за откриване на малки златни предмети.
- Автоматично звуково различаване на металите по време на търсене – висок тон за цветни метали, нисък тон за черни (магнитни).
- Допълнителен режим на работа само за цветни (благородни) метали (IRON MASK). Този режим позволява да се работи бързо и ефективно в замърсени местности с железни отпадъци.
- Режим VCO за точно локализиране на засечения обект.
- Автоматична настройка към температурна изменения.
- Регулиране на дискриминацията.
- Регулиране силата на звука.
- Настройка прага на звука.
- Мигащ червен индикатор за изтощен акумулатор.
- Настройка на детектора към почвата според степента на минерализация
- Работна честота – 22 кHz
- 27см. сонда в комплекта
- Повишена стабилност на електронния
блок при електромагнитни смущения 
( далекопроводи, радари и др.)
- Металдетекторът е частично херметизиран и можe да се потапя
във вода до кутията. Когато се търсят единични монети, той показва положението им в земята: хоризонтално или вертикално
Захранването на NRG-110 е с 8бр. алкални батерии тип АА или с акумулаторен блок 12V / 2800mAh. В комплекта на апарата има автоматично зарядно устройство за него. Зареждането става без да се демонтира от апарата
Времето за работа с едно зареждане е около 30часа с батерии 2800mAh
Тегло на апарата в сглобен вид – 1,5 кг. с батериите.
Към всеки апарат има инструкция за работа с него.
NRG-110 може да работи с търсещи сонди: 27см. и 36см.Търсещaтa сондa 27см e предназначенa предимно за единични монети и дребни предмети, а 36см. се използва откриване на по-големи предмeти на по-голяма дълбочина.

 

 

 

NRG110panel
GoldNuggets
Mikron Metal detectorsmanifacturer of the most advanced and powerful metal detectorsWelcome to the Official Home of
User's manual
PDF (English)
a href="http://imperio.dir.bg/_files/3809764.pdf" target="_blank">
Ръководство
PDF (Bulgarian)