www.mikronbg.com
Pablo Software Solutions
site content..
information..
If you still have questions about your detector please contact your local distributor or dealer. You can also contact the Mikron factory direct by calling

052 607235 (Bulgaria only)

0359 899 187 160 (International)
NRG150_27cm
NRG 150
Analog detector + digital indication
High performance, medium priced, easy to use coin and jewelry  metal detector. More depth, more stability, more reliable!

- Microprocessor control of discrimination and auto ground balance.
- VDI - Visual Discrimination Indication
- Automatic sound discrimination of metals during searching - high tone for non-ferrous metals and low tone for ferrous metals /lodestone/.
- Mode of work only for non-ferrous metals. The metal detector doesn't react to ferrous metals. This mode allows to be worked faster and effective and is very suitable for dirty soils.
- Manual or automatic filter for eliminating earth influence.
- IRON DISC control - Adjustment discrimination of the iron. 
- VCO regime for the exact localization of the found object.
- Automatic tuning to temperature changes.
- High stability of the electronic unit to electromagnetic disturbances. /transmission lines, radars, etc./
- Setting of sound.
- Visual indicator for battery status.
- Work frequency: 2,0 - 22kHz (depend on the coil).
- The metal detector is partly water protected and can be immersed into water till the box with electronics. When searching single coins it can shows their situation in the soil: horizontally and vertically.
- Supplying of NRG-150 is made with accumulator pack of 12V. This detector is offered with automatic charger for it. Charging is easy without taking apart the block off the detector. It is also possible to be plugged in outer re-charge set.
- Time of work once charged is about 25 hours, and if using outer re-charge set - 60 hours!
- Weight of the metal detector fixed up is 1,5 kg including batteries.
- Every set is supplied with a user's manual.
- The metal detector an be purchased with one ore more search coils. 27cm. in the set. NRG-150 wrk with different search coils: 16cm. ; 27cm.; 20x28cm ; 25x35cm.; 36 cm. and 45cm. DD coils
This detector automatically recognizes the search coil and starts operating at the exact resonant frequency of the particular coil.

MAIN CHARACTERISTICS:
14inchNew
NRG - 150 can work with 2 types of searching coils with different dimensions - 27cm. and 36cm. Smaller ones 27cm are purposed mainly for little coins and objects, but 36cm used for finding bigger objects in deeper depth and the bigger one.
NRG-150 Технические характеристики: -Микропроцесорное управление дискриминацией и автоматическим балансом грунта..
- Автоматический и ручной баланс на грунт.
- Высокий тон для цветных металлов, низкий тон для черного металла.
- Функция IRON MASK
- PinPoint (VCO) режим для точной локализации обнаруженного объекта.
- Автоматическая отстройка на изменения температуры.
- Регулирование уровня дискриминации различных металлов.
- IRON DISC- настройка дисцриминации железа.
- Регулировка громкости.
- Установка порога звука.
- Повышенная устойчивость металлоискателя к электромагнитным помехам.
- Индикатор разрядки аккумулятора.
- Рабочая частота – 2,0- 22кHz
- Поисковая катушка 27см. DD
- Вес металлоискателя - 1,5кг. с аккумулятором
- Автоматическое зарядное устройство.
- Аккумулятор - 12V / 2500mAh
- Время работы - 20 часов с пальчиковыми батарейками и 25 часов с аккумуляторами 12В 2800mAh.
- Дополнительные катушки 16см.; 20х28см; 25х35см 36см. и 45см DD.

-

information..
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

--Микропроцесорно управление на дискриминацията и автоматичния земен баланс.
- Цифрова и графична VDI индикация за вида на метала.
- Възможност за избор между автоматичен и ръчен баланс към условията на почвата.
- Ръчен земен баланс може да бъде избран по желание на оператора за фиксирна настройка към точно определена почва.
- Автоматично звуково различаване на металите по време на търсене – висок тон за цветни метали, нисък тон за черни (магнитни).
- Допълнителен режим на работа само за цветни (благородни) метали (IRON MASK). Този режим позволява да се работи бързо и ефективно в замърсени местности с железни отпадъци.
- Режим VCO за точно локализиране на засечения обект.
- Автоматична настройка спрямо температурните изменения.
- Регулиране степента на дискриминация на различните метали.
-Регулиране дискриминацията на магнитни предмети - IRON DISC.
- Регулиране силата на звука.
- Настройка прага на звука.
- Повишена стабилност на електронния блок при електромагнитни смущения ( далекопроводи, радари и др.)
- Нивоиндикатор за състоянието на акумулаторната батерия.
- Работна честота – 2,0 - 22 кHz ( в зависимост от честотата на антената).
- Стандартния комплект е с 27см. сонда
- Металдетекторът е частично херметизиран и можe да се потапя във вода до кутията. Когато се търсят единични монети, той показва положението им в земята: хоризонтално или вертикално .
Захранването на NRG-150 е с 8 бр. алкални батерии АА или акумулаторен блок 12V / 2500mAh. В комплекта на апарата има автоматично зарядно устройство за него. Зареждането става без да се демонтира от апарата. Възможно е да се включи и външен захранващ блок (ВЗБ), който се носи на кръста или в чанта, също е акумулаторен и се зарежда от зарядното устройство.
Времето за работа с едно зареждане е около 20 часа с алкални батерии, 25 часа с батерии 2800mAh, а с ВЗБ – 60 часа!
Тегло на апарата в сглобен вид – 1,5 кг. с батериите.
Към всеки апарат има инструкция за работа с него.
NRG-150 може да работи с търсещи сонди: 16см ; 27см. 20х28 ; 25х35см ; 36см и 45см По-малките търсещи сонди сапредназначени предимно за единични монети и дребни предмети, а 36см. и 45см. се използват откриване на по-големи предмeти на по-голяма дълбочина.
Този детектор автоматично разпознава търсещата антена и стартира работа на точната резонансна честота на конкретната антена..

NRG150panel
NRG150left
Switch NRG
Mikron Metal detectorsmanifacturer of the most advanced and powerful metal detectorsWelcome to the Official Home ofComing soon
User's manual
PDF (English)
Ръководство
PDF (Bulgarian)
Price
Buy online