www.mikronbg.com
Pablo Software Solutions
site content..
information..
If you still have questions about your detector please contact your local distributor or dealer. You can also contact the Mikron factory direct by calling

052 607235 (Bulgaria only)

0359 899 187 160 (International)
Garrett  GTI 2500
Цена: 1650лв
GTI 2500 e съвременен ГОВОРЯЩ металдетектор от нов тип с прецизна дискриминация на металите на базата на DSP процесор. Индентификацията на намерените метални предмети се отбелязва чрез 24 сегмента на дисплея.  Металотърсача дублира откриването на металите със звуков сигнал, (има 3 различни звукови сигнала). На дисплея има секция показваща големината и дълбочината на намереният метален предмет.
- Автоматичен и ръчен грунд баланс.
- 24 см водонепроницаема сонда; 
- Изход за слушалки;
- Телескопична щанга;
- 3 различни звукови сигнала;
- Тегло 1.8кг;
- Честота на работа от 7.2 KHz
- Захранване 8АА батерии;
-  индикатор за състоянието на батериите.
GTI 2500 има 6 готови програми за търсене:
- Coins
- Jewelry
- Relics
- Zero
- Custom Discrimination
- Non Motion (All Metals)
Менюто включва следите настройки:
- Sensitivity - настройка на чувствителността
- Threshold - настройка прага на звука
- Frequency избор на работна честота
- Volume настройка силата на звуковия сигнал
- Tone настройка честотата на звуковия сигнал
- Salt Elim - елиминиране влиянието на соления пясък на плажа
-Tone ID - включва или изключва тоналното различаване на металите
- Backlight  - включване и изключване на осветлението на дисплея
- Rechargable bat. - вкл. се ако се използват акумулаторни батерии. - бутон "LAST MODE" - за бързо превключване между последните 2 използвани програми.
Удобен е за търсене на бърз и бавен ход в тесни и неравни местности, както и в замърсени обекти и е подходящо допълнение към апарати за дълбочинно търсене. Отличната му дискриминация, позволява точното определяне на целите, като по този начин спестява доста време в търсене на нежелани обекти и свежда до минимум грешките при търсене
GTI2500a
gti2500-3
Sonda_garrett_imaging
Sonda_garrett_powerDD
Допълнителни сонди
32 см
25х36
GTP 1350 e съвременен металдетектор от нов тип с прецизна дискриминация на металите на базата на DSP процесор. Индентификацията на намерените метални предмети се отбелязва чрез 24 сегмента на дисплея.  Металотърсача дублира откриването на металите със звуков сигнал, (има 3 различни звукови сигнала). На дисплея има секция показваща големината на намереният метален предмет - малки, средни и големи предмети.
- Автоматичен грунд баланс
- Водонепроницаема сонда  с размер 25x18 см.;
- Изход за слушалки;
- Телескопична щанга
- 3 различни звукови сигнала;
- Тегло 1.8кг;
- Честота на работа от 7.2 KHz
- Захранване 8АА батерии;
-  индикатор за състоянието на батериите.
GTP1350 има 5 готови програми за търсене:
- Coins
- Jewelry
- Relics
-  Zero
- Custom

Менюто включва следите настройки:
- Sensitivity - настройка на чувствителността
- Threshold - настройка прага на звука
- Frequency избор на работна честота
- Volume настройка силата на звуковия сигнал
- Tone настройка честотата на звуковия сигнал
- Salt Elim - елиминиране влиянието на соления пясък на плажа
- Tone ID - включва или изключва тоналното различаване на металите
- Backlight - включване и изключване на осветлението на дисплея
- Rechargable bat. - вкл. се ако се използват акумулаторни батерии.
- бутон "LAST MODE" - за бързо превключване между последните 2 използвани програми.
Удобен е за търсене на бърз и бавен ход в тесни и неравни местности, както и в замърсени обекти и е подходящо допълнение към апарати за дълбочинно търсене. Отличната му дискриминация, позволява точното определяне на целите, като по този начин спестява доста време в търсене на нежелани обекти и свежда до минимум грешките при търсене
GTP-1350
GTP1350-panel
garrett 9x12 coil
Sonda_garrett_powerDD
Допълнителни сонди
23х30 см
25х36
Garrett  GTP 1350 
Цена: 960лв
Металотърсачът е предназначен за селективно търсене на черни и цветни метали /включително и самородно злато/, намиращи се в земята на дълбочина до 200см./теоритично за големи метални обекти/, както и във вода на дълбочина до 40 см. Индентификацията на намерените метални предмети се отбелязва чрез 12 сегмента на дисплея. Металотърсача  дублира откриването на металите със звуков сигнал, (има 3 различни звукови сигнала). На дисплея има секция показваща дълбочината на намереният метален предмет.
За удобство на работещият с металотърсача на дисплея има индикатор за състоянието на батериите. Прибора е снабден с удобно регулиране на чувствителността.
- Автоматичен грунд баланс.
- Водонепроницаема сонда  с размер 23x16 см.;
- Изход за слушалки;
- Телескопична щанга
- 3 различни звукови сигнала;
- Тегло 1.2кг;
- Честота на работа от 7.2 KHz
- Захранване 4АА батерии;
АСЕ250 има 5 готови програми за търсене:
- All Metal
- Jewelry
- Custom
- Relics
- Coins

Моделът осигурява максимално удобство на работа. Ниско тегло, автоматичен грунд и микропроцесорна обработка на сигнала, което свежда до минимум грешките при търсене. Удобен е за търсене на бърз и бавен ход в тесни и неравни местности, както и в замърсени обекти и е подходящо допълнение към апарати за дълбочинно търсене. Отличната му дискриминация, позволява точното определяне на целите, като по този начин спестява доста време в търсене на нежелани обекти.
ACE250all
ACE250-panel
garrett 9x12 coil
Допълнителни сонди
9" х 12" търсеща сонда за моделите АСЕ150 и АСЕ250.
ACE 250
Цена: 385лв
Металотърсачът е предназначен за селективно търсене на черни и цветни метали /включително и самородно злато/, намиращи се в земята на дълбочина до 200см./теоритично за големи метални обекти/, както и във вода на дълбочина до 40 см. Индентификацията на намерените метални предмети се отбелязва чрез 5 сегмента на дисплея.  Металотърсача дублира откриването на металите със звуков сигнал, (има 3 различни звукови сигнала). На дисплея има секция показваща дълбочината на намереният метален предмет.
За удобство на работещият с металотърсача на дисплея има индикатор за състоянието на батериите. Прибора е снабден с удобно регулиране на чувствителността.
- Автоматичен грунд баланс.
- Водонепроницаема сонда  с размер 23x16 см.;
- Изход за слушалки;
- Телескопична щанга
- 3 различни звукови сигнала;
- Тегло 1.2кг;
- Честота на работа от 6.5 KHz
- Захранване 4АА батерии;
АСЕ150 има 3 готови програми за търсене:
- All Metal
- Jewelry
- Coins

Моделът осигурява максимално удобство на работа. Ниско тегло, автоматичен грунд и микропроцесорна обработка на сигнала, което свежда до минимум грешките при търсене. Удобен е за търсене на бърз и бавен ход в тесни и неравни местности, както и в замърсени обекти и е подходящо допълнение към апарати за дълбочинно търсене. Отличната му дискриминация, позволява точното определяне на целите, като по този начин спестява доста време в търсене на нежелани обекти.     
ace150
ACE150-panel
ACE 150
Цена: 285лв
Mikron Metal detectorsmanifacturer of the most advanced and powerful metal detectorsWelcome to the Official Home of
Презентация на Garrett ACE 250 от Imperio (PDF)