www.mikronbg.com
site content..
information..
If you still have questions about your detector please contact your local distributor or dealer. You can also contact the Mikron factory direct by calling

052 607235 (Bulgaria only)

0359 899 187 160 (International)
Mikron Metal detectorsmanifacturer of the most advanced and powerful metal detectorsWelcome to the Official Home of
STINGER 2

STINGER 2 е импулсен металдетектор с LCD дисплей, цифрово и графично представяне нивото на сигнала и параметрите на дискриминацията и на работните режими, както и на състоянието и температурата на акумулаторната батерия.
- Пълен микропроцесорен контрол осигуряващ стабилна работа във всякакви условия.
- 2 вида автоматичен баланс към параметрите на почвата - чрез запомняне и елеминиране на сигнала от почвата или чрез постоянно адаптиране при променящ се сигнал в определени граници.
- Две ID индикации за свойствата на засечения метал - за цветност (чистота на метала) и за магнитност.
- Режим VCO за точно локализиране на засечения обект.
- 8 режима на дискриминация - NORMAL DISCR. - за нормални почви и 7 режима AUTO DISCR. за запомняне или елеминиране на сигнали от определени предмети или почви с повишена минерализация.
- Възможност за запомняне и напълно елиминиране на силно минерализирана почва, орудявания, активна керамика, шлака.
- Възможност за пълно изключване на нежелани обекти.
- Възможност за запомняне на определен вид метал и търсене само на него с изключване на всички останали метали.
- Възможност за успешно регистриране на цветен метал под активна керамика и орудени камъни или между железни предмети.
- Възможност за избор между 8 скорости на търсене: 4 динамични (с движение) и 4 статични - за точно локализиране на обекта.
- Избор на 2 вида звукова индикация - VCO (многочестотна) или двутонална индикация - нисък тон за магнитни и висок тон за немагнитни (цветни метали).
- 2 вида индикация за дискриминацията - цифров или графичен вид
- Индикация (в минути) за оставащото време за работа до изтощаване на акумулаторната батерия.
- Регулиране на мощността на излъчваните импулси.
- 7 степени на осветление на дисплея
- 4 програми за работа с 4 различни търсещи сонди.
- Компенсиране влиянието на земното магнитно поле.
- Елеминиране на външни смущения по време на работа.
- Възможност за работа в помещения и в близост до електрически мрежи - подтискане на 50Hz смущения.
- Пълна липса на дупков ефект на всякакви почви.
- Вградена акумулаторна батерия 18V / 2800mAh , осигуряваща 8-12 часа непрекъсната работа в зависимост от избраната мощност и от вида на използваната сонда. Възможно е да се включи и външен захранващ блок (ВЗБ), който се носи на кръста или в чанта, също е акумулаторен и се зарежда от зарядното устройство. Времето за работа с него е около 40 - 60 часа!
- Следене на капацитета на акумулаторната батерия по време на работа и автоматична сигнализация и изключване при достигане на критичен минимум.
- Автоматичен заряд на акумулаторната батерия - измерване на капацитета и следене температурата по време на заряда.
- Възможност за настройване на над 40 работни и сервизни параметри осигуряващи удобна и ефективна работа при най-разнообразни условия на търсене.
- Бърз и лесен достъп до всички настройки в менюто.
- Две работни честоти - 50Hz и 100Hz

- Всички тези възможности позволяват на STINGER 2 да работи отлично при всякакви земни условия, еднакво ефективно и в нормални и в силно минерализирани и замърсени местности !
STINGER 2 може да работи с търсещи сонди: елипсовидна 22x32см., кръгла 36см. и търсещи рамки 1,20х1,20м. или 2х2м., а също и с 30x5cм. цилиндрична търсеща сонда с 10м. кабел за спускане в кладенци, дупки  и отвори, като максималната дълбочина на откриване с нея е до 1м.

Дълбочини  на  откриване с рамка 1,20х1,20м.:
- метален  предмет  с  размери  10 х 10см.--------------------------------------- 180см.
- 25 х 25см. ------------------------------------------------------------------------------------- 230см.
- 50 х 50см.-------------------------------------------------------------------------------------- 280см.
- 1 х 1м. --------------------------------------------------------------------------------------------- 3,8м.
- максимална  дълбочина  за  голям  метален обект--------------------------- до 5м.
За откриване на метални обекти на по - голяма дълбочина може да се използва търсещa рамкa 2х2м. С нея дълбочините се увеличават с около 20 - 40 % (според големината на предмета), като максималната дълбочина е до 6м.
Комплекта на STINGER 2 включва: защитен куфар с електронен блок за управление, търсеща рамка 1х1м., зарядно устройство за 220V и зарядно устройство за 12V

STINGER 2 има гаранционен срок 2 години!
Към всеки металдетектор има подробна инструкция за експлоатация.